HOME

INVENTARIS

ANBI

E-MAIL

Alliander-Foundation

Via de Stichting Alliander-Foundation kreeg Stichting Memento Mori een sympathieke bijdrage.
Hiervan zijn inmiddels drie rhododendrons gekocht.
Ze zijn geplant in het voorportaal van het Weezenkerkhof Neerbosch.

Dankbetuiging NLdoet 2019

75 jaar Vrijheid in Gelderland

Nijmegen staat stil bij 75 vrijheid in Gelderland.
In 1944-45 zijn drie kinderen van de Weesinrichting Neerbosch overleden ten gevolge van de oorlog.
Cornelis Zeilstra is één van hen, hij ligt op het Weezenkerkhof begraven.
Ter nagedachtenis zijn sneeuwklokjes bij zijn graf gezet.

Rond 1892 woonden in de Weesinrichting Neerbosch bijna 1000 kinderen. Aanvankelijk maakte men voor het begraven van de wezen gebruik van het kerkhof bij de dorpskerk van het dorpje Neerbosch (Dorpsstraat 112, Neerbosch / Nijmegen). Geleidelijk ontstond de behoefte overleden kinderen en hun begeleiders dichter bij de weeshuizen op het eigen terrein te begraven. In 1877 werd daarom een stukje grond gekocht van ongeveer 25 bij 32 meter ten behoeve van de aanleg van een ‘eigen’ kerkhof.

Wezen, medewerkers en bestuursleden vonden op dit kerkhof hun laatste rustplaats, overschaduwd door een oude treurbeuk. Momenteel zijn van de 526 begravingen nog 40 graven zichtbaar, waaronder die van de stichter Johannes van ’t Lindenhout en zijn vrouw Hendrina Sipman (gestorven in resp. 1918 en 1900). De begraafplaats is uniek, vanwege het grote aantal begraven kinderen. Naast de indrukwekkende treurbeuk staat een gedenksteen opgericht 10 mei 1934. Voor belangstellenden is het kerkhof op afspraak te bezoeken.

Tekst op de gedenksteen

Ter gedachtenis
aan onze familie
en vrienden die
wij hier achterlieten

De Oudweezen

Deze website is gestart op 28 april 2018,
wordt in fases opgebouwd
en is daarom nog niet volledig.
Onze excuses daarvoor.

© 2018-2019 Stichting Memento Mori Nijmegen