HOME

INVENTARIS

ANBI

E-MAIL

Stichting Memento Mori

De Stichting Memento Mori is in 2018 door de belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) als bedoeld in artikel 5b van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen.
Dit houdt onder meer in dat donaties aan de Stichting binnen de daarvoor geldende regels door de gever kunnen worden afgetrokken van het fiscale inkomen c.q. belastbare winst.

– Als u een schenking (verplichting) door middel van een onderhandse akte van schenking voor minimaal 5 jaar bent aangegaan, is het gehele bedrag jaarlijks aftrekbaar.
– Voor de zogenaamde eenmalige schenkingen (giften) geldt een drempel van 1% van uw drempelinkomen.

Naam en zetel van de Stichting

De Stichting draagt de naam: Stichting Memento Mori.
Zij heeft haar statutaire zetel in Nijmegen en is gevestigd te Nijmegen.

Inschrijving Handelsregister en fiscaal nummer (RSIN)

De Stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nummer 71278060.
Fiscaal nummer (RSIN) 858648210.

Doel Stichting

[volgt]

Bestuur en beloningsbeleid

Het bestuur wordt gevormd door:
Marcel Bisselink (voorzitter)
Paul Verheijen (secretaris)
Anne-Marie Jansen (penningmeester)

De leden van het bestuur hebben een zittingstermijn van telkens drie jaar (maximaal vier termijnen) en ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Beleidsplan, verslag van activiteiten en financiële verantwoording

Om inzicht te verschaffen in de wijze waarop het bestuur voornemens is het doel van de Stichting te verwezenlijken, is het beleidsplan opgenomen.
Ook wordt op deze website verslag gedaan van de activiteiten en verantwoording afgelegd over haar financiën.

Jaarverslag 2018

[Download hier dit jaarverslag in pdf-formaat]
© 2018-2019 Stichting Memento Mori Nijmegen