HOME

DODENHERDENKING


De vlag hangt halfstok.
Zoals elk jaar herdenken wij op 4 mei de drie Neerbossche jongeren die in de oorlog zijn omgekomen: Liesje, Aale en Cornelis.
Van hen ligt Cornelis (Kees) Zeilstra (geboren op 21 september 1926) begraven op het Weezenkerkhof.
Hij overleed op 9 november 1944 nadat hij eerder (waarschijnlijk in oktober) een infectie had opgelopen nadat hij was getroffen door een scherf van een splinterbom, toen hij werkzaam was in de tuin van Neerbosch.
Door gebrek aan antibiotica is hij overleden.

OUD WEEZENDAGNaar goed gebruik is ook het Weezenkerkhof weer opengesteld tijdens Oud Weezendag.
Zo ook op donderdag 18 mei 2023 Hemelvaart van 11.00 - 15.00 uur.

HISTORIERond 1892 woonden in de Weesinrichting Neerbosch bijna 1000 kinderen.
Aanvankelijk maakte men voor het begraven van de wezen gebruik van het kerkhof bij de dorpskerk van het dorpje Neerbosch (Dorpsstraat 112, Neerbosch / Nijmegen).
Geleidelijk ontstond de behoefte overleden kinderen en hun begeleiders dichter bij de weeshuizen op het eigen terrein te begraven.
In 1877 werd daarom een stukje grond gekocht van ongeveer 25 bij 32 meter ten behoeve van de aanleg van een ‘eigen’ begraafplaats.

Wezen, medewerkers en bestuursleden vonden op deze begraafplaats hun laatste rustplaats, overschaduwd door een oude treurbeuk.
Momenteel zijn van de 526 begravingen nog 41 graven zichtbaar, waaronder die van de stichter Johannes van ’t Lindenhout en zijn vrouw Hendrina Sipman (gestorven in resp. 1918 en 1900).
De begraafplaats is uniek, vanwege het grote aantal begraven kinderen.
Naast de indrukwekkende treurbeuk staat een gedenksteen opgericht 10 mei 1934.
Voor belangstellenden is de begraafplaats op afspraak te bezoeken.

Het beleid van de stichting Memento Mori die de begraafplaats beheert is te lezen onde de knop BELEID.
De voortgang van de revitalisering is te vinden onder ACTIVITEITEN - Revitalisering.

TREURBEUK

De imposante treurbeuk staat vanaf het begin op de begraafplaats en neemt een prominente plek in als symbool van verdriet en rouw, als tranen die in de aarde verdwijnen.
We zien de boom ook vaak gestileerd weergegeven op grafstenen rond 1900.
Foto: 3 februari 2018

GEDENKSTEEN


Op Hemelvaartsdag donderdag 10 mei 1934 werd tijdens de Oud Weezendag het monument De Afgebroken Zuil onthuld, als symbool van het (jonge) afgebroken leven.
De datum staat op de zuil en de tekst op de sokkel luidt:

Ter gedachtenis
aan onze familie
en vrienden die
wij hier achterlieten

De Oudweezen

Foto's: Hemelvaart 1934 (links) - Hemelvaart 2020 (rechtboven) - Allerzielen 2021 (rechtsonder)

LAATSTE RUSTPLAATS


Het Weezenkerkhof Neerbosch is een historische instituutsbegraafplaats met aandacht voor Oud-Neerbosschers, kinderen en personeel.
De begraafplaats is daarom in principe bestemd voor overledenen die woonden op Kinderdorp Neerbosch.


Foto: 23 februari 2023

ANIMATIEFILMPJEAnimator Gabriella Lichtneker bracht het bijzondere verhaal van Weezenkerkhof Neerbosch in beeld onder de titel Eeuwig Leven - Weezenkerkhof Neerbosch.
Deze animatie werd in 2022 gemaakt in het kader van Ongekend Nijmegen.
Klik voor meer informatie over Ongekend op LINK ONGEKEND en over Gabriella Lichtneker op LINK ANIMATOR

Klik op de afbeelding voor het afspelen van de animatie op YouTube.
© 2018-2023 Stichting Memento Mori Nijmegen